Jak se orientovat v našem ceníku

Katalog je rozdělen do sedmi samostatných nabídkových listů:

 

1. Laboratorní chemikálie

Nabídkový list obsahuje seznam laboratorních maloobjemových chemikálií. K číselným ani písmenným lokantům a stereochemickým označením se při abecedním řazení nepřihlíží.

Legislativně se stále více z různých důvodů omezuje přístup široké veřejnosti i podnikajících subjektů
k některým chemikáliím. Pokud tedy ve svých objednávkách narazíte na takové případy, budu Vás buď před realizací zakázky informovat o konkrétním omezení u dané chemikálie nebo od Vás budu vyžadovat doložení potřebného dokladu opravňujícího Vaše nakládání s chemikálií. Upozorňuji Vás, že bez dodání požadovaných dokladů nemohu Vaši objednávku akceptovat nebo ji budu moci splnit jen částečně.
V katalogu proto uvádím zkratky symbolů nebezpečnosti dané chemické látky a odkazy na některá omezení prodeje a dopravy.

Chemikálie distribuuji v souladu s aktuálně platným zákonem o chemických látkách a přípravcích a souvisejícími předpisy a směrnicemi EU. To znamená, že ke každé chemikálii, která má nebezpečnou vlastnost definovanou zákonem, dodávám zdarma při prvním Vašem odběru bezpečnostní list.
V případě zájmu Vám mohu u pevných látek připravit za příplatek libovolné množství (i jiné než uvedené v katalogu). 

2. Nabídka nových etiket a grafických symbolů (piktogramů) na etikety

V listu naleznete různé možnosti, jak legislativně nepřípustné označení Vašich stávajících starších chemikálií uvést do souladu se zákonem.

3. Laboratorní sklo a skleněné aparatury

Nabídkový list zahrnuje sklo varné, hutní a odměrné, skleněné aparatury a jejich součásti, teploměry a hustoměry a skleněné dávkovače kapalin. Velmi dobře se osvědčil dříve zavedený systém slev
za odběr celého balení, proto Vám doporučuji, abyste mu věnovali svoji pozornost. Velikost celého balení a procentuální sleva jsou v takovém případě vždy uvedeny přímo u produktu. Cena je však
v Katalogu 2019 u těchto položek i tak uvedena za 1 kus (není-li výslovně uvedeno jinak). Není to tedy cena za celé balení.

4. Laboratorní porcelán

Nabídkový list Vám předkládá soupis nejžádanějších porcelánových potřeb.

5. Pomůcky ze dřeva, gumy, papíru, plastu a kovu

Nabídkový list zahrnuje nejpoužívanější základní drobné laboratorní potřeby z neskleněných materiálů.

6. Ochranné pomůcky

Nabídkový list obsahuje základní potřeby osobní ochrany při práci v laboratoři a také prostředky
pro případ rychlé sanace při úniku chemických látek. Jsem schopen podle Vaší individuální poptávky dodat celý obvyklý sortiment.

7. Laboratorní přístroje

V nabídkovém listě uvádím pouze rámcový přehled typů zařízení, která Vám mohu dodat. Konkrétní cenovou nabídku Vám vypracuji na základě Vašich požadavků, a to na aktuálně prodávaná zařízení
na našem trhu. V případě zájmu, prosím, vyspecifikujte co nejpřesněji Vaše požadavky

Zboží, které nenajdete v tomto katalogu, se Vám pokusím co nejdříve zajistit za ceny obvyklé
na aktuálním trhu.


V nabídkových listech jsou jednotlivé položky vždy řazeny abecedně. Pro názvy zboží jsou užívána obecně platná názvosloví nebo jsou přebírány názvy od výrobců.