Platební podmínky

Ceny jsou uváděny bez DPH.

Platba zboží probíhá zpravidla na podkladě faktury se splatností 14 dnů zaslané po nebo při dodání zboží, pokud není stanoveno vzájemnou dohodou jinak. Faktury zasílám také prostřednictvím e-mailu při elektronické komunikaci se zákazníkem. U prvních objednávek však vyžaduji s výjimkou škol
a některých rozpočtových organizací buď hotovostní platbu při převzetí zboží nebo platbu předem
na zálohovou fakturu. Zálohovou fakturou v plné nebo částečné výši se řeší i případy dražších objednávek, zejména pak u laboratorních přístrojů.

U každé Vaší zaslané objednávky automaticky předpokládám, že souhlasíte se zde uvedenými dodacími a platebními podmínkami.

Zákazník má nárok v případě nákupu přes internet na vrácení nepoškozeného a nepoužitého zboží do 14 dnů od dodání zboží, a to i bez udání důvodu.

V odůvodněných případech si vyhrazuji právo na změny cen zboží z katalogu nebo odstranění některých katalogových položek bez předchozího ohlášení.

Tento Katalog 2019 je platný od 15. září 2019 až do vydání nového ceníku. Zároveň se k 14. září 2019 ruší platnost předchozího Katalogu 2017.

Firma Ing. Petr Lukeš je plátcem daně z přidané hodnoty a je přihlášena do systému elektronické evidence tržeb (EET).